24ωρη εξυπηρέτηση

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΠΕΓΚΑΣ ASSISTANCE

Πάθος για την επίτευξη

Τα οχήματα που εξυπηρετούμε είναι:

  • Ιδιωτικής χρήσης επιβατικά (Ι.Χ.Ε.)
  • Ιδιωτικής χρήσης φορτηγά (Ι.Χ.Φ.) 
  • Ταξί
  • Δίκυκλα – Τρίκυκλα
  • Κάθε είδους βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων

Παρέχουμε πλήρη οδική βοήθεια / φροντίδα ατυχήματος στο νομό Ιωαννιτών στους πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών της Ελλάδας και της Ευρώπης με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Επίσης, εξυπηρετούμε και ιδιώτες, αλλοδαπούς, και τουρίστες οι οποίες δεν έχουν ασφάλεια οδικής βοήθειας.

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες καταγραφής στοιχείων και αναγγελίας της ζημιάς σε ατυχήματα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κράτηση παραμονής σε ξενοδοχείο και τον επαναπατρισμό του οχήματος.

Με εξειδικευμένο προσωπικό και ιδιόκτητα οχήματα, σας προσφέρουμε ταχύτατη επιτόπου εξυπηρέτηση για την αποκατάσταση της βλάβης ή τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας σε κατάλληλο συνεργείο.

Φροντίδα ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος ανταποκρινόμαστε άμεσα στην κάθε σας κλήση, και προβαίνουμε στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Καταγραφή του συμβάντος
  • Φωτογράφιση των οχημάτων με πλήρη απεικόνιση των ζημιών
  • Σας βοηθάμε να συμπληρώσετε το έντυπο Φιλικής Δήλωσης

Πιστοποιημένος ειδικός από το 2002 στην Ομοσπονδία των εργασιών ανάκτησης και ρυμούλκησης Γερμανίας.

Φωτογραφικό Υλικό

Δείτε παρακάτω ενδεικτικές φωτογραφίες από τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας της Μπέγκας Assistance.